رقابت 42 تیم در مسابقات آمادگی جسمانی ششمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان پسر سراسر کشور

گزارش تصویری

رقابت 42 تیم در مسابقات آمادگی جسمانی ششمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشجویان پسر سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک ،در رشته آمادگی جسمانی ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر سراسر کشور 42 تیم متشکل از 3 ورزشکار از دانشگاه های مختلف کشور طی 3 روز با هم به رقابت می پردازند.