رونمایی از پوستر ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان کشور

رونمایی از پوستر ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، پوستر ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه اراک رونمایی شد. دکتر زهره وندیان، رییس اداره تربیت بدنی و دبیر کل اجرایی ششمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه های کشور در توضیحی درباره ی ویژگی های این پوستر اظهار کرد: استان مرکزی و شهر اراک در ذهن مردم ایران با صنایع تولیدی و نفتی گسترده نقش گرفته است. ما نیز در پوستر المپیاد، از نماد هایی که معرف استان مرکزی است الهام گرفته ایم. وی افزود: نماد این رقابت هارا، پازن، کَل معروف است که نماد قدرت و نیرو است و زیستگاهش در هفتاد قله استان مرکزی است. دکتر زهره وندیان اظهار کرد: در این پوستر نماد های صنعت و تاریخی شهر اراک( بازار سرپوشیده و مدرسه سپهداری) در کنار حضور ورزشکاران، هدف برگزاری این مسابقات را که معرفی جلوه های فراموش شده شهر اراک است را نمایان می سازد.

 

آدرس کوتاه :