رویداد ملی ایده پردازی طبیعت بنیان در علم

رویداد ملی ایده پردازی طبیعت بنیان در علم -

اولین رویداد ملی "ایده پردازی طبیعت بنیان در علم"، در چهار محور، با جوایز ارزنده و امکان حمایت از ایده های برگزیده، برگزار می گردد. شرکت در رویداد برای تمامی اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققین، آزاد بوده و ارائه ایده در قالب فردی و یا گروهی، امکان پذیر است.
 
?? مهلت ثبت نام: ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲
??تاریخ برگزاری: ۸ اسفندماه ۱۴۰۲
 
https://eventway.ir/nenbis