زمان برگزاری کارگاه آشنایی با مقررات و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

زمان برگزاری کارگاه آشنایی با مقررات و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

به اطلاع می رساند؛‌کار گاه  آشنایی با مقررات و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ساعت 10-12 در سالن علم الهدی دانشکده فنی برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :