ساخت یک حسگر جریان هوا برای پایش الگوی تنفسی انسان

ساخت یک حسگر جریان هوا برای پایش الگوی تنفسی انسان

پایش الگوی تنفسی انسان به دلیل اطلاعات حیاتی در مورد  وجود شرایط غیرعادی در دستگاه تنفس، از قبیل سندروم قطع تنفس در حین خواب، بیماریهای مزمن ریوی، تنگی نفس و... بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل در یک کار پژوهشی گروهی، که با همکاری دکتر مجید سنایی پور از گروه مهندسی برق دانشگاه اراک و دکتر محسن اسدنیا از دانشگاه مک کوایری استرالیا و در قالب فرصت مطالعاتی با همکاری مدیریت روابط بین الملل دانشگاه اراک انجام پذیرفته است، یک حسگر پلیمری پیزومقاومتی با استفاده از پلی دیمتیل سیلوکسان (PDMS) به عنوان پلیمر پایه و نانوصفحات گرافن عمودی (VGNs) به عنوان هادی الکتریسیته، طراحی، ساخته و با موفقیت آزمایش شد. برای سنجش میزان کارآیی حسگر ساخته شده در شرایط واقعی، از آن برای تشخیص الگوی تنفسی انسان در حالات مختلف از قبیل قدم زدن، راه رفتن و دویدن با موفقیت استفاده شده است. نتایج آزمایش بر روی این حسگر که در مقایسه با انواع دیگر اندازه بسیار کوچکتری دارد نشان میدهد که حسگر ساخته شده دارای محدوده تشخیص وسیع‌ تر و حساسیت بیشتر است. نتایج این پژوهش در مجله Journal of the Royal Society Interface با درجه کیفی Q1 و ضریب تاثیر 4.118 به چاپ رسیده است.

آدرس کوتاه :