سالن میزگرد شهید دکتر کاظمی آشتیانی با حضور معاون پژوهشی وزارت عتف و استاندار مرکزی در دانشگاه اراک افتتاح گردید

سالن میزگرد شهید دکتر کاظمی آشتیانی با حضور معاون پژوهشی وزارت عتف و استاندار مرکزی در دانشگاه اراک افتتاح گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در حاشیه مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر استان مرکزی و با حضور معاون پژوهشی وزارت عتف سالن جلسات 100 نفری شهید کاظمی آشتیانی افتتاح گردید با توجه به جایگاه دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه معین استان و برگزاری جلسات متعدد استانی در این دانشگاه فقدان سالن جلسات با این ظرفیت احساس می گردید که با پیگیری های انجام شده و جذب منابع و اعتبارات لازم از سوی وزارت عتف سالن مذکور تجهیز و به بهره برداری رسید

آدرس کوتاه :