سامانه گنج

سامانه گنج


سامانه گنج پایگاه های اطلاعات علمی پژوهشگاه با 760 هزار رکورد اطلاعاتی که 220 هزار رکورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دارد ،یکی از با ارزش ترین گنجینه های علمی کشور است .

سامانه گنج

سامانه گنج پایگاه های اطلاعات علمی پژوهشگاه با 760 هزار رکورد اطلاعاتی که 220 هزار رکورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دارد ،یکی از با ارزش ترین گنجینه های علمی کشور است .

سامانه گنج

پایگاه های اطلاعات علمی پژوهشگاه با 760 هزار رکورد اطلاعاتی که 220 هزار رکورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دارد ،یکی از با ارزش ترین گنجینه های علمی کشور است

آدرس کوتاه :