نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه گنج

سامانه گنج

سامانه گنج پایگاه های اطلاعات علمی پژوهشگاه با 760 هزار رکورد اطلاعاتی که 220 هزار رکورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دارد ،یکی از با ارزش ترین گنجینه های علمی کشور است .

سامانه گنج

پایگاه های اطلاعات علمی پژوهشگاه با 760 هزار رکورد اطلاعاتی که 220 هزار رکورد آن به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دارد ،یکی از با ارزش ترین گنجینه های علمی کشور است