اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

سخنرانی سرکارخانم دکتر نیلچی زاده با موضوع منزلت زن و نقش محوری زن در جامعه و خانواده در دانشگاه اراک

سخنرانی سرکارخانم دکتر نیلچی زاده با موضوع منزلت زن و نقش محوری زن در جامعه و خانواده در دانشگاه اراک

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه اراک دوشنبه مورخه 95/01/23 برنامه ای را تحت عنوان «ورود آقایان ممنوع» با موضوع منزلت زن و نقش محوری زن در جامعه و خانواده را با حضور سرکارخانم دکتر نیلچی زاده کارشناس برنامه سمت خدا و مشاور سازمان ملی جوانان در امور دختران٬ زنان و خانوده برگزار نمود که محورهای‌اصلی بیانات به شرح ذیل می باشد:

نقش کلیدی زن در جامعه و نوع نگاهی که جوامع مختلف از گذشته تا به حال به آن داشته اند، بیان ارزش و شرافتی که اسلام برای زن به عنوان یک انسان قائل می باشد، بیان تقابل برای تفکرات فمنیستی که نگاهی تقابل گرایانه و برتری جویانه افراطی به جنسیت مرد دارد و در نهایت با پاسخ به پرسش های حضوری و کتبی دانشجویان در مسائل مختلفی از جمله نوع نگاه کالایی غرب به زن٬ شیوع بیماری زیبا شدن مفرط به هر طریق ممکن٬ میزان دیه نابرابر زن و مرد در اسلام٬ نیاز های عاطفی و فکری یک خانم به  مادر بودن و غیره را مطرح  نمودند و به جلسه پایان دادند.


دانشکده ها

ویدیو ها