اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

سخنران اصلی پنل (روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی) نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سخنران اصلی پنل (روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی) نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی به عنوان سخنران اصلی پنل (روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی) " نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی" انتخاب شدند. لازم به ذکر است که این همایش در تاریخ  19- 20 اسفند ماه 1394 واقع در محل همایش های بین المللی  دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی از تمامی اساتید و کارکنان دانشگاه برای شرکت در این همایش بین المللی دعوت به عمل می آورد.

جهت مشاهده دعوت نامه کلیک فرمائید


دانشکده ها

ویدیو ها