سلسله برنامه های رهاورد/ برنامه هایی جهت معرفی ظرفیت ها و رشته های دانشگاه اراک

سلسله برنامه های رهاورد/ برنامه هایی جهت معرفی ظرفیت ها و رشته های دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک و به منظور آشنایی دانش آموزان و خانواده های آنها با رشته های تحصیلی دانشگاه اراک مجموعه برنامه تلویزیونی تحت عنوان "رهاورد" با حضور اعضای محترم هیأت علمی گروه های مختلف آموزشی تهیه و تدوین گردیده است. این برنامه با هدف آگاه سازی دانش آموزان با ظرفیت های هر رشته، معرفی آینده شغلی و بازار کار رشته ها، ارائه دستاورد ها و افتخارات و/یا دانشجویان هر رشته و یا سایر اعضای هیات علمی دانشگاه اراک ساخته شده است. همزمان با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، این برنامه از آنتن شبکه آفتاب و رسانه های مجازی استان پخش خواهد شد.

تیزر رسمی این برنامه را در ویدیو زیر تماشا کنید:

آدرس کوتاه :