سمینار کاربردی علم فوتبال در دانشگاه اراک برگزار شد.

سمینار کاربردی علم فوتبال در دانشگاه اراک برگزار شد.

سمینار کاربردی علم فوتبال با موضوع، علم تغذیه در فوتبال، جایگاه روانشناسی ورزش در فوتبال، مدیریت هواداری هوا و تمرین حرفه ای با هدف ارتباط دانشگاه و جامعه در دانشگاه اراک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک این سمینار با همکاری حوزه پژوهش و فناوری، دانشکده علوم وزشی و پژوهشکده مطالعات کاربری در ورزش و باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک با حضور مدیرعامل و سرمربیان تیم های فوتبال و فوتسال شرکت آلومینیوم سازی، رئیس هیات فوتبال استان و برخی از بازیکنان، اساتید، پیشکسوتان ورزش استان و دانشجویان و فوتبال دوستان در سالن شهید چمران دانشکده علوم پایه برگزار شد.

در این سمینار دکتر عباس صارمی رئیس دانشکده علوم ورزشی پیرامون علم روز تغذیه در فوتبال، دکتر علیرضا بهرامی مدیر گروه رفتار و روان شناسی ورزش پیرامون جایگاه روان شناسی ورزش در فوتبال کشور و دکتر کریم زهره وندیان مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیرامون هواداری در فوتبال مباحث کاربردی و به روز را با نگاهی نو مطرح کردند.

در ادامه دکتر رجائیان مباحث و مشکلات و جذابیت های فوتبال و دلایل موفقیت های تیم آلومینیوم را مطرح کرد.

در بخش دیگری از این سمینار خوراکچی مربی تیم فوتسال به شیوه تمرین در فوتسال پرداخته و سید مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم به بیان مباحث فنی و تمرینات حرفه ای در فوتبال پرداختند که مورد استقبال فوتبال دوستان و دانشجویان و ورزش دوستان قرار گرفت.

در پایان نیز پرسش و پاسخ پیرامون تمرین در فوتبال انجام شد.