اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

شرکت در آزمون مصاحبه دوره های دکتری سال 1395 دانشگاه اراک

شرکت در آزمون مصاحبه دوره های دکتری سال 1395 دانشگاه اراک

شرکت در آزمون مصاحبه دوره های دکتری سال 1395 دانشگاه اراک

بدینوسیله موارد زیر را باستحضار داوطلبان محترمی که در تاریخ اعلام شده در آزمون کتبی مرحله دوم دوره های دکتری سال 1395 دانشگاه اراک شرکت نموده اند میرساند:

 

برای مشاهده کامل اطلاعیه کلیک فرمایید

آدرس کوتاه :

دانشکده ها

ویدیو ها