صدور مجوز پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، گرایش کنترل

صدور مجوز پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، گرایش کنترل

مجوز کد رشته جدید مهندسی برق در گرایش کنترل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک اخذ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر محمد سلیمان نژاد، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک از اخذ مجوز رشته مهندسی برق در گرایش کنترل در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی مجوز پذیرش دانشجو در این رشته را صادر کرده است و متقاضیان می توانند در آزمون ورودی سال 1399 این رشته را انتخاب کنند.
دانشگاه اراک به عنوان دانشگاه جامع استان مرکزی هم اکنون دارای 136 رشته تحصیلی و 7000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.