صورتجلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه

صورتجلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه


جلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه اراک به منظور بهبود کیفیت و پاسخ به سوالات متدوال دانشجویان در دانشگاه اراک برگزار گردید.

صورتجلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه

جلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه اراک به منظور بهبود کیفیت و پاسخ به سوالات متدوال دانشجویان در دانشگاه اراک برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، چهارمین جلسه شورای آموزش مجازی دانشگاه در تاریخ 99/1/17 و با رعایت کامل مسایل بهداشتی در سالن علم الهدی دانشکده فنی و مهندسی و به ریاست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر سلیمان نژاد معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن تبریک سال جدید به همکاران، به تشریح وضعیت فعلی دانشگاه در موضوع آموزش مجازی، چالش ها، مشکلات و درخواست های دانشجویان و همکاران محترم هیأت علمی پرداخت. به گفته ایشان دانشگاه اراک از اوایل اسفند ماه و با برگزاری جلسات مختلف پیگیر امور آموزشی دانشگاه به خصوص فرآیند های آموزش مجازی بوده است. با توجه به وضعیت فعلی کشور و دانشگاه نگاه به این مقوله کامل تر و جدی تری شده و با دقت بیشتری بایستی پیگیری شود. ایشان در ادامه از زحمات تمامی همکاران به ویژه دکتر باقری، دکتر موسوی، دکتر میرکمالی و مهندس سیفعلیان و مهندس خوشبخت و سایر همکاران قدردانی نمودند.
در ادامه جلسه آقای دکتر باقری شرح مختصری بر سامانه LMS دانشگاه به اعضای حاضر در جلسه ارایه نمود و در رابطه با مزایای این سامانه و راهکارهای تولید محتوای مناسب آموزشی و بارگذاری در سامانه یاد شده را ارایه نمود و به سوالات همکاران پاسخ دادند.
موضوعات مختلف مرتبط با آموزش مجازی مطرح گردید و با ارایه نظرات مختلف از طرف اعضای شورا بررسی و راهکارهای لازم برای آنها جمع بندی گردید. مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد:
با توجه به ادامه وضعیت اضطراری کشور و اپیدمی ویروس کرونا، تمامی اساتید محترم موظف به اجرای آموزش های مجازی می باشند.
بارگذاری فایل ها بایستی در سامانه LMS یا در ftp دانشگاه صورت صورت پذیرد. سامانه  LMS امکانات بهتری در اختیار استاد و دانشجویان درس قرار می دهد و ارتباط استاد با دانشجویان و امکان پرسش و پاسخ در این سامانه وجود دارد. توصیه می گردد اساتید بیشتر از این سامانه استفاده نمایند. بارگذاری فایل های آموزشی در شبکه های اجتماعی خارجی به هیچ وجه مجاز نمی باشد ولی ایجاد گروه و ارتباط با دانشجویان از طریق شبکه های اجتماعی و پاسخگویی به سوالات آنان بلامانع می باشد.
اساتیدی که فایل دروس خود را در ftp قرار داده اند، حتما توجه نمایند که یک مسیر مناسب ارتباطی مثل ایمیل یا ایجاد گروه در شبکه های اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات دانشجویان را انجام دهند.
مقرر گردید دو کارگروه ویژه آموزش مجازی تشکیل گردد و برای آنها حکم صادر گردد.
کارگروه پشتیبانی فنی-آموزش مجازی: پیگیری لازم برای تامین زیرساخت های آموزش مجازی و بررسی مشکلات احتمالی و رفع آنها
اعضای کارگروه متشکل از دکتر فضلعلی (رییس کارگروه)، مهندس سیفعلیان (دبیر کارگروه)، مهندس علی سلیمانی، مهندس احسان خوشبخت، مهندس ایمان امینی می باشد.
کارگروه تولید محتوای آموزشی-آموزش مجازی: پیگیری فرآیند های آموزش مجازی و ارایه راهکارهای لازم برای انجام صحیح فرآیند
اعضای کارگروه متشکل از دکتر سلیمان نژاد (رییس کارگروه)، دکتر باقری (دبیر کارگروه)، دکتر نوراله موسوی، دکتر میرکمالی، دکتر بداغی فرد، دکتر آبنوسی، دکتر محمد حسینی می باشد.

مقرر گردید هرچه سریع تر کارتابل اساتید در این سامانه تعریف گردد. تمامی دروس آنها از طریق سامانه گلستان استخراج و به کارتابل اساتید اضافه گردد.      نام کاربری استاد: شماره ملی (بدون صفرهای اول) رمز عبور: کد استادی          
نام و مشخصات دانشجویان در گروههای درسی به سامانه LMS انتقال یابد. 

نام کاربری دانشجو: شماره دانشجویی          رمز عبور: شماره ملی (بدون صفرهای اول)


مقرر گردید در اسرع وقت فایل های راهنما شامل فایل ویژه اساتید جهت کار با سامانه LMS، فایل ویژه اساتید جهت تهیه محتوای آموزشی مناسب و فایل ویژه دانشجو جهت کار و استفاده از سامانه LMS تهیه و در سایت دانشگاه قرار داده شود و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
نرم افزارهای مناسب برای ایجاد محتواهای آموزشی در سایت دانشگاه معرفی و تهیه و قرار داده شود.
مسیر ارتباطی مناسب جهت مشاوره به اساتید و پاسخگویی به سوالات ایشان در نظر گرفته شده و اطلاع رسانی گردد.

 

 

آدرس کوتاه :