طراحی سیستم های نوین گرمایشی و سرمایشی با بهره وری بالا

طراحی سیستم های نوین گرمایشی و سرمایشی با بهره وری بالا


دکتر حامد صفی خانی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در طی مقاله پژوهشی موفق به طراحی سیستم های نوین گرمایشی و سرمایشی با بهره وری بهینه شده اند.

طراحی سیستم های نوین گرمایشی و سرمایشی با بهره وری بالا

دکتر حامد صفی خانی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در طی مقاله پژوهشی موفق به طراحی سیستم های نوین گرمایشی و سرمایشی با بهره وری بهینه شده اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر حامد صفی خانی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به همراه خانم معصومه لولویی دانشجوی کارشناسی ارشد این رشته اخیرا مقاله ای کاربردی را با موضوع بهینه سازی سیستم سرمایش و گرمایش دانشکده فنی دانشگاه اراک چاپ نموده اند. با استفاده از نتایج این مقاله می توان عملکرد سیستم های سرمایش و گرمایش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک و همچنین سایر سیستم های تاسیساتی دانشگاه و حتی کشور را بهبود بخشید.

 از مهمترین آثار این روش می توان به افزایش آسایش ساکنین با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در تنظیم نقطه کاری و کاهش هزینه مصرفی ناشی از آن، اشاره نمود.

 

 

 

آدرس کوتاه :