طراحی و ساخت مبدلی دوسویه غیر ایزوله با تکنیک سوئیچینگ نرم توسط محققین دانشگاه اراک

طراحی و ساخت مبدلی دوسویه غیر ایزوله با تکنیک سوئیچینگ نرم توسط محققین دانشگاه اراک


نتیجه طراحی و ساخت مبدل دوسویه غیر ایزوله با تکنیک سوئیچینگ نرم که ثمره پژوهش دکتر مهدی رضوانی است در یکی از مجلات IEEE به چاپ رسید.

طراحی و ساخت مبدلی دوسویه غیر ایزوله با تکنیک سوئیچینگ نرم توسط محققین دانشگاه اراک

نتیجه طراحی و ساخت مبدل دوسویه غیر ایزوله با تکنیک سوئیچینگ نرم که ثمره پژوهش دکتر مهدی رضوانی است در یکی از مجلات IEEE به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اثر پژوهشی محقیقن دانشگاه اراک که متشکل از دکتر مهدی رضوانی وردوم
و دکتر امین میرزایی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه اراک است منجر به طراحی و پیاده سازی یک مبدل کاهنده-افزاینده دوسویه غیر ایزوله با بکارگیری سلف های کوپل شده و تکنیک سوئیچینگ نرم شد.
نتیجه مطلوب این پژوهش در مجله IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics به چاپ رسیده است که  ضریب تاثیر آن 5.972 با درجه کیفیت Q1 می باشد.
 
در این مقاله یک مبدل DC-DC دو سویه باک – بوست غیر ایزوله جدید پیشنهاد شده است که از تکنیک سوئیچینگ نرم برای روشن و خاموش کردن همه المانهای سوئیچ شونده بهره می برد. 

ساده بودن ساختار عامل افزایش بهره وروی 

 
کنترل این مبدل بصورت PWM بوده و مبدل پیشنهادی با داشتن ساختاری مداری ساده تر در مقایسه با ساختارهای مشابه، دارای بهره ولتاژ مناسب، راندمان بالاتر، حجم مداری کمتر، تلفات توان کمتر، استرس کمتر ولتاژ روی سوئیچ های انتقال توان و کنترل پذیری ساده تر است. سلول پیشنهاد شده در ساختار این مبدل قابلیت استفاده در سایر مبدلهای غیر ایزوله دو سویه را داراست.
 
 به دلیل مزایا و مشخصات مبدل پیشنهادی، این مبدل در منابع انرژی تجدید پذیر مانند سلول های خورشیدی، سیستم های فتوولتائیک (PV)و خودروهای برقی (EV) بعنوان مدار واسط برای افزایش و نیز تنظیم ولتاژ خروجی دارای کاربرد زیادی می باشد.
 
روش کنترلی  PWM مخفف عبارت Pulse Width Modulation  بوده که به فارسی مُدولاسیون پهنای پالس یا مُدولاسیون عرض پالس نامیده می شود و روشی برای تنظیم توان الکتریکی داده‌شده به بار خروجی، با تغییردادن مدت زمان قطع‌ و‌ وصل شدن منبع توان در هر سیکل از عملکرد مبدل است.
 
آدرس کوتاه :