طراحی یک‌ نانو صفحه با کاربرد دوگانه در تشخیص کرونا و حمل داروهای درمان کننده آن توسط پژوهشگران دانشگاه اراک

طراحی یک‌ نانو صفحه با کاربرد دوگانه در تشخیص کرونا و حمل داروهای درمان کننده آن توسط پژوهشگران دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه اراک، موفق به طراحی یک‌ نانو صفحه با کاربرد دوگانه در تشخیص کرونا و حمل داروهای درمان کننده آن شدند.
دکتر محمد سلیمان نژاد در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک در تشریح این اقدام پژوهشی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروزه به طور گسترده جوامع بشری را مورد تهدید قرار داده است ابتلا به ویروس کرونا می باشد. لذا در حال حاضر تشخیص سریع و درمان موثر این بیماری به یکی از اولویت های علمی تبدیل شده است. 
وی در ادامه گفت: یکی از راه های سریع و موثر برای تشخیص بیماری ها و از جمله بیماری کرونا استفاده از بایو مارکرها می باشد. در این تحقیق که برای اولین بار و در قالب رساله دکتری خانم رضوان رحیمی دانشجوی دکتری رشته شیمی، انجام شده است، قابلیت نانو صفحه بوراکسین با خاصیت دوگانه در تشخیص اتیل بوتیرات در بازدم بیماران کرونایی و بعنوان یک نانوحامل برای داروی باریسیتینیب برای استفاده در فرایند درمان با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی اثبات شده است. نتایج مطالعه مذکور برای چاپ در مجله معتبر   Journal of Molecular Liquids  پذیرفته شده است.