طراحی یک نانو جاذب برای هیدرازین توسط محققان دانشگاه اراک

طراحی یک نانو جاذب برای هیدرازین توسط محققان دانشگاه اراک

 

 

 

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه اراک؛  در یک کار تحقیقاتی توسط محقق رضوان رحیمی، دانشجوی دکتری شیمی فیزیک و هدایت پروفسور محمد سلیمان نژاد، طراحی نانو جاذب برای هیدرازین ارائه شده است.

پروفسور سلیمان نژاد عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک و سرپرست این تیم تحقیقاتی،گفت: هیدرازین در بسیاری از صنایع از جمله داروسازی؛ تهیه پیش ماده های مورد استفاده در کیسه هوا اتومبیلها و ...کاربرد دارد.

وی افزود: ما سعی کردیم با توجه به اهمیت و کاربردهای متنوع هیدرازین و با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری؛  یک ترکیب جاذب با کارایی بالا برای هیدرازین معرفی کنیم.

سرپرست این گروه تحقیقاتی درمورد این نانو جاذب اظهار کرد: در این تحقیق نانو قفس متشکل از اتم های کربن و سیلیسیم بعنوان جاذب موثر برای هیدرازین طراحی شده است. با توجه به وجود روشهای عملی در تهیه این نانو قفس نتایج حاصل از این تحقیق میتواند جنبه کاربردی داشته باشد.

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک گفت: این تحقیق در قالب پایان نامه سرکار خانم رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک و به سرپرستی بنده صورت گرفته و نتایج ان در مجله Structural Chemistryدر سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.

آدرس کوتاه :