طراحی یک نانو حامل جامد برای ذخیره سازی هیدروژن در دمای اتاق

طراحی یک نانو حامل جامد برای ذخیره سازی هیدروژن در دمای اتاق

آلودگی های محیط زیست ناشی از مصرف سوخت های فسیلی امروزه به صورت یک مشکل جدی برای جوامع بشری مطرح است. بنایراین استفاده از منابع جدید انرژی بدون ایجاد آلودگی بسیار حائز اهمیت است. از بین منابع مهم انرژی های تجدید پذیر، استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت پاک اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کنار مزایای بسیار برای استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت پاک مشکلی که استفاده از آن را محدود می کند یافتن راهی مقرون به صرفه و موثر برای ذخیره سازی آن است. دو عامل مهم در طراحی و تولید حامل های جامد هیدروژن بسیار مهم است اول درصد ذخیره سازی بالا و ثانیا قابلیت واجذب هیدروژن های ذخیره شده در دمای محیط. به همین منظور در تحقیقی که در قالب رساله دکتری سرکار خانم رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک دانشگاه اراک و به سرپرستی پروفسور محمد سلیمان نژاد انجام شد، تلاش شد نانو حامل های جامد که دو ویژگی فوق را داشته باشند طراحی و خواص آن ها بررسی شود. بعد از دو سال تلاش و چاپ 6 مقاله در این زمینه نهایتا نتیجه کاملا مطلوب با طراحی نانو حاملی جدید حاصل شد. نانو حامل جدید توانایی واجذب هیدروژن در دمای 298 کلوین با در صد وزنی 6.22% را نشان میدهد که برای کاربردهای عملی بسیار مطلوب است. نتایج حاصل ازاین تحقیق برای چاپ در مجله با ضریب تاثیر 4.83 و درجه کیفی Q1 به نام Surfaces and Interfaces  در سال 2022 پذیرش شده است. َشایان ذکر است مقاله مذکور هفدهمین مقاله مستخرج از رساله دکتری سرکار خانم رحیمی می باشد.

آدرس کوتاه :