طراحی یک نانو حامل جدید برای داروهای با پتانسیل درمان کرونا

طراحی یک نانو حامل جدید برای داروهای با پتانسیل درمان کرونا

با توجه به همه گیری بیماری کرونا در سال ۲۰۱۹ و لزوم درمان موثر مبتلایان به این بیماری؛ داروها و روشهای مختلفی در سراسر دنیا در پروتکل های درمانی قرار گرفته است. از جمله داروهایی که پتانسیل درمانی آن مورد توجه قرار دارد کلروکوئین و هیدروکسی کلرو کوئین است. در تحقیق حاضر که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محدثه فرقدانی و با همکاری خانم رضوان رحیمی دانشجوی دکتری شیمی فیزیک و به سرپرستی دکتر محمد سلیمان نژاد در دانشگاه اراک انجام شده است؛ برای اولین بار یک نانو حامل دو بعدی به منظور حمل و رهایش داروهای فوق طراحی شد‌ه است. نتایج این تحقیق ضمن تایید قابلیت نانو صفحه BC3 برای حمل هر دو دارو؛ دو نتیجه زیر را نشان میدهد ۱- نانو صفحه طراحی شده حامل بهتری برای داروی هیدروکسی کلرو کوئین در مقایسه با داروی کلرو کوئین‌ میباشد. ۲- توانایی حمل این داروها با محدود شدن ابعاد نانو صفحه با هیدروژنه کردن؛ افزایش می یابد. نتایج تحقیق فوق برای چاپ در یکی از نشریات معتبر انجمن سلطنتی شیمی انگلستان به نام New Journal of Chemistry با رتبه Q1 در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده است.

آدرس کوتاه :