اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه اراک

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه اراک

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه اراک

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه اراک  همانند سنوات گذشته با برنامه ریزی دقیق و مشخص به مدت ده روز در مشهد مقدس برگزار شد.

ششمین طرح ضیافت اندیشه اعضاءهیات علمی دانشگاه اراک با حضور 17 نفر از اساتید و با همکاری و مشارکت دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه اراک برگزار شد.

مدیر فرهنگی دفتر نهاد معظم رهبری در دانشگاه اراک هدف از برگزاری این طرح را معرفت افزایی اساتید اعلام نمودند و افزودند؛ جهت بهتر برگزاری شدن طرح، هر ساله نظر سنجی بین اساتید برگزار می شود


دانشکده ها

ویدیو ها