طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت: عضویت دکتر مجتبی ذوالفقاری در شورای سیاستگذاری نظام ایده ها و نیازها

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت: عضویت دکتر مجتبی ذوالفقاری در شورای سیاستگذاری نظام ایده ها و نیازها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مجتبی ذوالفقاری را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری نظام ایده ها و نیازها منصوب کرد.

لازم به ذکر است نظام ایده ها و نیازها (نان) به دنبال کاربردی نمودن تحقیقات مراکز علمی، برانگیختن احساس و مشارکت تمام آحاد کشور و ایجاد طوفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته است. قرار است این نظام ابزاری قدرتمند جهت ایجاد نظام ملی نوآوری مبتنی بر ایجاد ارتباط مستقیم بین نیازهای جامعه صنایع خصوصی، دولتی و پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد باشد.