عبور شاخص i10-index مقـالات اسـتاد تمـام گروه شــیمـی دانشــگاه اراک از مـــرز 100 مـــقــاله

عبور شاخص i10-index مقـالات اسـتاد تمـام گروه شــیمـی دانشــگاه اراک از مـــرز 100 مـــقــاله

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، شاخص i10-index مقالات دکتر محمد سلیمان نژاد استاد تمام گروه شیمی از مرز 100 مقاله عبور کرد. شاخص i10-index یکی از شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده تعداد مقالاتی است که حداقل 10 مرتبه به آن‌ها ارجاع داده شده است و به عنوان یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی علمی پژوهش‌های انجام گرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. دکتر سلیمان نژاد اولین عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اراک هستند که شاخص i10-index ایشان به عدد 100 رسیده است. بدین وسیله کسب این موفقیت ارزنده را به دکتر سلیمان نژاد و همه اعضای خانواده دانشگاه اراک تبریک عرض می‌نمائیم.

آدرس کوتاه :