عدم ارائه خدمات آموزشی در ایام تعطیلات دانشگاه

عدم ارائه خدمات آموزشی در ایام تعطیلات دانشگاه

بنا بر اطلاعیه حوزه آموزشی و تخصیلات تکمیلی، به استحضار دانشجویان، دانش آموختگان و مراجعین محترم می رساند با توجه به ایام تعطیلی دانشگاه در تاریخ 21 لغایت 31 مرداد ماه ، خدمات آموزشی در بازه یاد شده ارائه نمی گردد.
 
 
آدرس کوتاه :