عرفه در حیاط دانشگاه/ گزارش تصویری

عرفه در حیاط دانشگاه/ گزارش تصویری


دعای زیبای عرفه با حضور مردم شهر اراک در دانشگاه اراک برگزار شد.

عرفه در حیاط دانشگاه/ گزارش تصویری

دعای زیبای عرفه با حضور مردم شهر اراک در دانشگاه اراک برگزار شد.
آدرس کوتاه :