اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

عضویت دکتر مرتضی نادری عضو هیات علمی گروه محیط زیست به عنوان تنها نماینده ایران در گروه حفاظت از میش مرغ در دنیا Great Bustard Conservation Team -GBCT

عضویت دکتر مرتضی نادری عضو هیات علمی گروه محیط زیست به عنوان تنها نماینده ایران در گروه حفاظت از میش مرغ در دنیا Great Bustard Conservation Team -GBCT

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ گروه GBCT یکی از زیرمجموعه های Birdlife International می باشد که تیم هایی تخصصی از تمامی کشورها برای گونه های در معرض خطر انقراض در دنیا تشکیل می دهد. میش مرغ بزرگترین پرنده دارای قدرت پرواز در کشور می باشد که تعداد آن به کمتر از بیست و پنج قطعه در کشور رسیده و محدوده پراکنش جغرافیایی این پرنده فقط به شهرستان بوکان محدود شده است. لازم به ذکر است دانشگاه اراک حامی علمی پروژه ملی حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض کشور می باشد.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را خدمت ایشان و جامعه دانشگاهی اراک صمیمانه تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روزافزون از درگاه الهی برای ایشان مسئلت دارد.


دانشکده ها

ویدیو ها