عضویت عضو هیات علمی دانشگاه اراک در کارگروه تدوین استاندارد ملی "بازرسی، ارزیابی و نگهداری پل‌های طاقی بنایی"

عضویت عضو هیات علمی دانشگاه اراک در کارگروه تدوین استاندارد ملی "بازرسی، ارزیابی و نگهداری پل‌های طاقی بنایی"

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مهدی یزدانی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اراک به عضویت کارگروه ۸ نفره تدوین استاندارد ملی "بازرسی، ارزیابی و نگهداری پل‌های طاقی بنایی" در آمد. 
دکتر مهدی یزدانی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه اراک با اشاره به اینکه شبکه راه آهن به عنوان زیرساخت ریلی کشور یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود، اظهار کرد: در شبکه راه آهن ایران تعداد بسیار زیادی پل‌های قوسی بنایی وجود دارد که این پل‌ها برای رفع نیازهای راهبردی در زمان گذشته طراحی شده‌اند. یکی از نیازهای کشور در سال‌های اخیر افزایش بار محوری و سرعت ناوگان ریلی بوده است که متاسفانه این پل‌ها دچار فرسودگی و آسیب شده‌اند، لذا با توجه به موارد مذکور، این پل‌های قدیمی مورد توجه واقع شده اند.
وی با تاکید بر اهمیت زیرساخت‌های راه‌آهن در کشور عنوان کرد: با توجه به محدودیت میدانی، زمانی و اقتصادی امکان جایگزین کردن این زیرساخت های مهم وجود ندارد، بنابراین ارزیابی، بازرسی و نگهداری از این سازه‌ها حائز اهمیت است. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این موضوع، برای نخستین بار اقدام به تشکیل یک کمیته علمی از اساتید و متولیان صاحب نظر کشور در این حوزه جهت تدوین یک استاندارد ملی کرده است.
وی بیان کرد: هدف از تشکیل این کمیته تدوین استانداردی ملی جهت بازرسی و نگهداری پل های قوسی بنایی است تا با استفاده از آن مهندسان ناظر و پیمانکاران این حوزه از این پس مطابق این استاندارد از این زیرساخت‌های شکوهمند راه آهن مراقبت و نگهداری کرده  و این پل‌های مهم همچنان بتوانند در شبکه راه آهن کشور به سرویس دهی خود ادامه دهند. 
دکتر یزدانی در خصوص روند کار این کارگروه گفت: تاکنون ۶ جلسه از این کمیته برگزار گردیده و تدوین استاندارد آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا شهریورماه سال جاری نسخه اولیه استاندارد مذکور تهیه شده و تا پایان سال نهایی گردیده و به چاپ برسد.
آدرس کوتاه :