عضو هیات علمی دانشگاه اراک در جمع برگزیدگان اولین جشنواره برترین های علوم ورزشی

عضو هیات علمی دانشگاه اراک در جمع برگزیدگان اولین جشنواره برترین های علوم ورزشی

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر کریم زهره وندیان عضو هیات علمی علوم ورزشی ، دراولین جشنواره برترین های علوم ورزشی که توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد ،با ارائه طرح پژوهشی با عنوان ارزشیابی اجرای المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهر اراک و ارائه راهکارها و بهبود آن شایسته تقدیر شد.

روابط عمومی دانشگاه اراک این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.

 

آدرس کوتاه :