عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک، جز دو درصد شیمیدان برتر جهان قرار گرفت

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک، جز دو درصد شیمیدان برتر جهان قرار گرفت


دکتر خلیل فقیهی از سوی پایگاه ESIجز دو درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک، جز دو درصد شیمیدان برتر جهان قرار گرفت

دکتر خلیل فقیهی از سوی پایگاه ESIجز دو درصد دانشمند برتر جهان قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مهران شاه منصوری، مدیر امور پژوهشی دانشگاه اراک با اعلام قرار گرفتن دکتر خلیل فقیهی ،عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه اراک در میان دو درصد دانشمند شیمی برتر در جهان گفت: بر مبنای آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، نام دکتر خلیل فقیهی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه اراک در فهرست ۲ درصد شیمیدان‌های برجسته دنیا قرار گرفته است.
وی افزود: معیار انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه شیمی، استناد به مقالات چاپ شده و شاخص های h-index است که بر مبنای این پارامترها فهرست دانشمندان مرتب سازی و سپس دو درصد برتر آن در حوزه های مختلف انتخاب و معرفی می شوند.
مدیر امور پژوهشی دانشگاه اراک گفت: انتخاب استادان این دانشگاه در لیست محققان برجسته دنیا سبب استوار شدن مرجعیت علمی دانشگاه اراک در منطقه و ترغیب پژوهشگران و دانشجویان جوان دانشگاه به کارهای پژوهشی می شود.
شهریور ماه امسال نیز در رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌های کشور که از سوی پایگاه رتبه بندی تایمز اعلام شد برای اولین بار دانشگاه اراک جز 1500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت .
 
آدرس کوتاه :