عقد تفاهم نامه علمی پژوهشی با گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

عقد تفاهم نامه علمی پژوهشی با گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، با پیگیری پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه اراک تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه با شرکت انتخاب الکترونیک آرمان منعقد گردید. 

در این تفاهم نامه بر همکاری دو طرف در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری تاکید شد. 

برخی از محورهای مهم تفاهم نامه عبارت است از: 

1- همکاری در زمینه استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی طرفین 

2- برگزاری دوره های آموزشی مشترک 

3- راه اندازی رشته های جدید مورد نیاز شرکت انتخاب در دانشگاه اراک 

4- سرمایه گذاری مشترک در پروژه های صنعتی 

آدرس کوتاه :