اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

عقد قرارداد همکاری پژوهشی میان دانشگاه اراک و انستیتو تحقیقات صنعتی کره جنوبی

عقد قرارداد همکاری پژوهشی میان دانشگاه اراک و انستیتو تحقیقات صنعتی کره جنوبی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ موضوع این قرارداد همکاری که میان دو موسسه عقد شده است ساخت آلیاژهای جدید منیزیم تیتانیم برای صنایع خودروسازی و هوافضا است. مجری اصلی پروژه آقای دکتر عیسی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی و مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اراک می باشند و آقایان دکتر رضا بیگی و دکتر مجید زارع زاده مهریزی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی همکاران اصلی پروژه هستند. آقای دکتر عیسی آبادی در خصوص این قرارداد عنوان کردند که این پژوهش که با ۱۰۰ هزار دلار انجام خواهد شد بخشی از یک پروژه ملی کشور کره جنوبی است که بخش ریخته گری و آلیاژسازی آن در دانشگاه اراک و بخش نورد و شکل دادن آلیاژ در کشور کره جنوبی و تحت سرپرستی پرفسور Hyun Kyu Lim انجام خواهد شد. طبق برآوردهای انجام شده ۲۰ درصد پروژه توسط دانشگاه اراک و ۸۰ درصد آن نیز توسط Korea  Institute of Industrial Technology انجام خواهد شد.


دانشکده ها

ویدیو ها