غرفه دانشگاه اراک در نمایشگاه الکامپ

غرفه دانشگاه اراک در نمایشگاه الکامپ

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک غرفه دانشگاه اراک در نمایشگاه الکامپ از تاریخ 24 الی 28 آبان ماه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های استان مرکزی با حضور گروه فناور بردال و استارتاپ های زرینچه، ریمرسی و miniuni برپا شد.

آدرس کوتاه :