فارغ التحصیلی اولین دانشجوی مشترک دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی مشترک دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک


نخستین دانشجوی دکتری رشته فیزیک در طرح دوره دکترای مشترک میان دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک فارغ التحصیل شد.

فارغ التحصیلی اولین دانشجوی مشترک دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک

نخستین دانشجوی دکتری رشته فیزیک در طرح دوره دکترای مشترک میان دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، اولین دانشجوی دکتری رشته فیزیک در طرح دوره دکترای مشتریک میان دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک روز چهارشنبه مورخ 1399/10/3 از رساله خود تحت عنوان " مدل ریاضی اثر پلاسما درمانی بر رشد باکتریایی" با موفقیت دفاع کرد. خانم سمیرا رنجبر این رساله را تحت راهنمایی آقای دکتر مهران شاه منصوری از دانشگاه اراک با تخصص فیزیک پلاسما و پروفسور بوگارت از دانشگاه آنتورپ بلژیک و مشاوره آقای دکتر اتری از دانشگاه کیوشو ژاپن به سرانجام رسانده است.
دکتر شاه منصوری استاد راهنمای اول این رساله در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اراک تصریح کرد: این رساله در قالب طرح دوره دکتری مشترک بین دانشگاه اراک و دانشگاه آنتورپ بلژیک انجام شده است.
وی در ادامه تشریح اهمیت و ضرورت این پژوهش بیان کرد: برهمکنش پلاسمای سرد فشار اتمسفری با باکتری به صورت ریاضی مدل سازی شده است. در برهم کنش پلاسما و باکتری بر چرخه گلیکولیز تمرکز شده است. ازآنجاکه چرخه تولید انرژی در باکتری یکی از مهمترین چرخه های زیستی درون این سلول است، هرگونه اختلال در این چرخه سبب مرگ باکتری می شود.


وی افزود: به این منظور به کمک تولباکس COBRA برهمکنش پلاسما و باکتری مدل سازی شده است. تاثیر عمده پلاسما به واسطه اثر اکسایشی ایجاد می‌شود.باکتری به عنوان یک گونه هوشمند برای بقای خود در مقابل اکسایش ناشی از پلاسما مکانیزمی دفاعی نشان خواهد داد که به تولید مواد آنتی اکسیدانی منجر می شود. این واکنش طبیعی باکتری شبیه همان رفتاری است که به مرور باکتری ها را در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم کرده است. اخیراً در دانشگاه UCLA و مونیخ اثر پلاسمای سرد بر ویروس کرونا تحقیق شده است.
لازم به ذکر است که از این پژوهش تا کنون یک مقاله در نشریه Computer in Biology and Medicine
با ضریب تأثیر ۳/۵ و درجه کیفی Q1 به چاپ رسیده است. همچنین دو مقاله دیگر نیز از این طرح در نشریات معتبر بین المللی جهت چاپ در دست بررسی است.


روابط عمومی دانشگاه اراک ضمن عرض تبریک به این تیم تحقیقاتی، آرزوی توفیقات روزافزون را از خداوند متعال برای ایشان خواستار است.

آدرس کوتاه :