فراخوان ارسال مدارک پژوهشگران نهادها، سازمان ها و دستگاههای اجرایی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی

فراخوان ارسال مدارک پژوهشگران نهادها، سازمان ها و دستگاههای اجرایی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک و به نقل از مدیریت امور پژوهشی دانشگاه؛ با عنایت به اعلام  ۱۶ لغایت ۲۲ آذرماه ۱۳۹۸ به عنوان هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی، سازمان ها، نهاد ها و دستگاههای اجرایی اطلاعات پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر استان در حوزه های مختلف (علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دانشجویی و هنر، کارشناسان دستگاه های اجرایی، پژوهشگران جوان، واحدهای تحقیق و توسعه برتر، فناوران برتر، ایده های برتر و پژوهشگران آزاد، مجلات برتر و دانش آموزی و معلمان) می باشند را جمع آوری و به کمیته های مربوطه ارسال فرمایند.

 

لازم به ذکر است:

 • فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران به همراه صورت جلسات، آیین نامه ها، جداول امتیاز دهی، آدرس کمیته های علمی تخصصی و سایر اطلاعات لازم در سایت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی موجود می باشد.
 • برای انتخاب پژوهشگران برتر در هر حوزه، فعالیت های پژوهشی و فناوری یک ساله افراد از سپتامبر ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹ برای فعالیت های پژوهشی خارجی و اول مهر ماه ۱۳۹۷ تا آخر شهریور ماه ۱۳۹۸ برای فعالیت های پژوهشی فارسی در نظر گرفته می شود.
 • هر دانشگاه/ موسسه می تواند حداکثر  مدارک ۳ نفر را به کمیته مربوطه ارسال نماید.
 • پرونده هر پژوهشگر می بایستی تنها برای یک کمیته علمی تخصصی ارسال گردد. در غیر این­ صورت نام این پژوهشگر از لیست منتخبان نهایی حذف خواهد شد.
 • کمیته ها از پذیرش مدارک به صورت انفرادی معذور می باشند (به جز کمیته انتخاب پژوهشگران آزاد).
 • کلیه مدارک و اطلاعات پژوهشگران دانشگاه/ موسسه می بایستی حداکثر تا تاریخ 98/8/30 به دبیرخانه کمیته های علمی تخصصی مربوطه ارسال گردد.
 • کمیته های علمی و تخصصی می بایستی لیست پژوهشگران برتر را حداکثر تا تاریخ 98/9/14 به دبیرخانه مرکزی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری ارسال فرمایند.
 •  
 • آدرس سایت هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال ۱۳۹۸:
 • www.researchweek.araku.ac.ir  
 •  شماره تماس دبیرخانه مرکزی: ۳۲۶۲۲۰۲۴