فراخوان جشنواره هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک

فراخوان جشنواره هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک


فراخوان جشنواره هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک «هنر» بی تردید گویاترین زبانها برای بیان مفاهیم الهی-انسانی است. هنر امروزه خود به عنوان معیاری برای تشخص و هویت اجتماعی در هر جامعه ای مطرح است. حال دانشگاه اراک افتخار دارد که بخش قابل توجهی از خانواده آن از هنرمندان جامعه ایرانی-اسلامی ما باشند

فراخوان جشنواره هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک

فراخوان جشنواره هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک «هنر» بی تردید گویاترین زبانها برای بیان مفاهیم الهی-انسانی است. هنر امروزه خود به عنوان معیاری برای تشخص و هویت اجتماعی در هر جامعه ای مطرح است. حال دانشگاه اراک افتخار دارد که بخش قابل توجهی از خانواده آن از هنرمندان جامعه ایرانی-اسلامی ما باشند

فراخوان جشنواره هنری دانشگاهیان دانشگاه  اراک

«هنر» بی تردید گویاترین زبانها برای بیان مفاهیم الهی-انسانی است. هنر امروزه خود به عنوان معیاری برای تشخص و هویت اجتماعی در هر جامعه ای مطرح است. حال دانشگاه اراک افتخار دارد که بخش قابل توجهی از خانواده آن از هنرمندان جامعه ایرانی-اسلامی ما باشند. نقاشان، خطاطان، فرش بافان، منبت کاران، معرق کاران و دهها عرصه هنری دیگر که زینت بخش هنر سرزمین ما به شمار می آیند.

لذا مدیریت اجتماعی دانشگاه در راستای هویت بخشی به جامعه دانشگاهی و نیز ارج نهادن به همت والای دانشگاهیان دانشگاه اراک در عرصه های هنری و تشویق دیگر عزیزان به فعالیت در این عرصه، در نظر دارد آثار هنری دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم را در قالب نمایشگاهی به نمایش عموم بگذارد. نمایشگاه مذکور به مدت دو روز و در 16 و 17 آذر ماه، همزمان با مناسبت روز دانشجو برگزار خواهد گردید.

ضمنا به آثار برتر جوایزی تعلق خواهد گرفت.

فعالین عرصه هنری می توانند در خصوص نحوه ارسال آثار خود با مدیریت اجتماعی دانشگاه به شماره داخلی 331 و یا مستقیم 32762084 تماس حاصل فرمایند.

آدرس کوتاه :