فراخوان شرکت در کنفرانس مهندسی بوداپست SEFI ۲۰۱۹

فراخوان شرکت در کنفرانس مهندسی بوداپست SEFI ۲۰۱۹

قابل توجه کلیه مدیران دانشگاه ، اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته های فنی مهندسی:

جهت شرکت در فراخوان کنفرانس مهندسی بوداپست 2019 SEFI می توانید به نشانی http://www.sefi2019.eu/Welcome مراجعه فرمایید. این کنفرانس در تاریخ 98/6/25 در دانشگاه فنی و اقتصاد بوداپست برگزار می شود.

آدرس کوتاه :