فراخوان شناسایی دانشجویان دارای رتبۀ شاخص کشوری سال 1402 در دانشگاه اراک

فراخوان شناسایی دانشجویان دارای رتبۀ شاخص کشوری سال 1402 در دانشگاه اراک

به استحضار دانشجویان گرامی دانشگاه اراک می‌رساند:

گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه، در راستای اجرای «آیین‌نامۀ حمایت و تشویق دانشجویان دارای رتبه‌های شاخص کشوری»، هرساله به شناسایی دانشجویان مشمول این آیین‌نامه و تقدیر از ایشان (ترجیحاً در مراسم روز دانشجو) اقدام می‌کند (برای دریافت متن آیین‌نامه، این‌جا کلیک کنید). از این رو، از دانشجویان واجد شرایط مذکور در آیین‌نامه در سال تحصیلی 1400-1401 درخواست می‌شود که تا تاریخ 7/9/1402 مستندات و مدارک خود را (به همراه شماره شبای بانکی) به دفتر مدیریت گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه معرفی نمایند (ساعات مراجعه: 10:30 الی 12:30). (یاداور می‌شود به مدارکی که بعد از این تاریخ تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد)   زمان کسب دستاورد دانشجویان باید مصادف با اشتغال ایشان به تحصیل در دانشگاه اراک در بازۀ زمانی 1/ 8/1401 الی 30/8/1402 بوده باشد.