فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات مهمانسرای دانشگاه اراک (نوبت نخست)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات مهمانسرای دانشگاه اراک (نوبت نخست)

جهت مشاهده فراخوان اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :