اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

فراخوان هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1396

فراخوان هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1396

بسمه تعالی
با عنایت به اعلام  4 لغایت 10 آذرماه 1396 بعنوان هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی، پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر استان در حوزه های مختلف (علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دانشجویی و هنر، کارشناسان دستگاه های اجرایی، پژوهشگران جوان، واحدهای تحقیق و توسعه برتر، فناوران برتر، ایده های برتر و پژوهشگران آزاد و دانش آموزی و معلمان) می باشند مدارک خود را به ضمیمه فرم مشخصات به دانشکده های خود تحویل تا پس از بررسی به کمیته های مربوطه ارسال گردد.
لازم به ذکر است:
-  فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران بعلاوه  صورت جلسات، آیین نامه ها، جداول امتیاز دهی، آدرس کمیته های علمی تخصصی و سایر اطلاعات لازم در سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک(دبیرخانه مرکزی ستاد برگزاری هفته پژوهش) موجود می باشد.
-  برای انتخاب پژوهشگران برتر در هر حوزه، فعالیت های پژوهشی و فناوری سه ساله افراد از 23 سپتامبر 2014 تا 22 سپتامبر 2017 برای فعالیت های پژوهشی خارجی و اول مهر ماه 1393 تا آخر شهریور ماه 1396 برای فعالیت های پژوهشی فارسی در نظر گرفته می شود.
-  هر دانشگاه/ موسسه می تواند حداکثر  مدارک 3 نفر را به کمیته مربوطه ارسال نماید.
-  پرونده هر پژوهشگر می بایستی تنها برای یک کمیته علمی تخصصی ارسال گردد. در غیر این¬صورت نام این پژوهشگر از لیست منتخبان نهایی حذف خواهد شد.
-  کلیه مدارک و اطلاعات پژوهشگران دانشگاه/ موسسه می بایستی حداکثر تا تاریخ 22/08/95 به دبیرخانه کمیته های علمی تخصصی مربوطه ارسال گردد.
-  آدرس سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک- دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال 1396 : researchold.araku.ac.ir  و شماره تماس دبیرخانه مرکزی 32622024 می باشد.


⏺دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در سال1396⏺


دانشکده ها

ویدیو ها