فراخوان چهارمین سال اجرای صندوق علمی مشترک راه ابریشم

فراخوان چهارمین سال اجرای صندوق علمی مشترک راه ابریشم

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند صندوق علمی مشترک راه ابریشم در چهارمین سال اجرای خود از فعالیت های مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین حمایت به عمل می آورد:

در این فراخوان که از تاریخ 5 / 5 /98 الی 8 / 6 / 98 ادامه خواهد داشت، سه نوع حمایت از پژوهشگران صورت خواهد گرفت:

  1. پروژه های تحقیق و توسعه مشترک (با سقف حمایت سالیانه تا 1.680.000.000 ریال)
  2. برگزاری کارگاه های مشترک (با سقف حمایت تا 630.000.000 ریال)
  3. تبادل محققین در دوره های کوتاه مدت

 

 

زمان شرکت در فراخوان: 5/ 5/ 98 الی 8/6 /98

اطلاعات تکمیلی در سایت صندوق به نشانی insf.org قابل دسترسی می باشد.

آدرس کوتاه :