اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

فعال شدن سامانه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر

فعال شدن سامانه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر

فعال شدن سامانه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز سه شنبه مورخ 95/05/26 به مدت 10 روز فعال می باشد, دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی نقل و انتقال جهت ثبت درخواست خود به سایت اداره کل شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان به آدرس shahed.saorg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیرینتیجه بررسی را در زمان مقرر ( متعاقبا اعلام می گردد ) از طریق همبن سایت  مشاهده نمایند .

تذکر 1 : این سامانه صرفا مربوط به نقل و انتقالات دانشجویان شاهد  و ایثارگر مقطع کارشناسی می باشد .

تذکر 2 : خدمات آموزشی این سامانه به دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته و گرایش تعلق نمی گیرد.

تذکر 3 : دانشجویانی که برای اولین بار از طریق نقل و انتقالات شاهد و ایثارگر اقدام می نمایند بایستی درخواست میهمانی ثبت نمایند و پس از گذراندن 4 نیمسال میهمانی با موفقیت و رعایت شرط معدل اعلام شده درخواست انتقال دهند .
تذکر4 :  اداره کل شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان از پذیرش درخواست های خارج از سامانه معذور می باشد و این درخواست ها به هیچ وجه پذیرفته نیست.

تذکر 5 : دانشجویانی که در سال گذشته حکم " انتقال به شرط عدم مشروطی در دو نیمسال اول " داشته اند در صورت مشروطی در دو نیمسال در دانشگاه مقصد ملزم به بازگشت به دانشگاه مبدا می باشند .

تذکر 6 : دانشجویانی که تنها در یک نیمسال از دو نیمسال میهمانی مشروط شده اند می بایست برای تمدید میهمانی در سامانه مذکور ثبت نام نمایند .


راه های ارتباطی


دانشکده ها

ویدیو ها