اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر جدیدالورود

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسبت ورود به دانشگاه اراک و آرزوی موفقیت روز افزون  خواهشمند است جهت تشکیل پرونده مربوط به سهمیه های شاهد و ایثارگر (آزاده , جانباز , فرزند و همسر آزاده و فرزند و همسر جانباز 25% و بالاتر)  مدارک ذیل را تکمیل و  در زمان ثبت نام حضوری به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارائه فرمایید:

 

1 – در دست داشتن پرینت ثبت نام اینترنتی و شماره دانشجویی

2 - فرم تکمیل شده مشخصات دانشجویان شاهد و ایثارگر (موجود در مجموعه فرم های مربوط به ثبت نام)

3- اصل و دو نسخه کپی کارت شاهد، آزادگی یا جانبازی

4 - یک قطعه عکس 4*3

تعاریف:

سهمیه شاهد و ایثارگر شامل:  فرزند و همسر شهید، آزاده، فرزند و همسر آزاده، جانباز 15 % و بالاتر، فرزند و همسر جانباز 25% و بالاتر و  رزمنده می باشد.

-  ضمنا دانشجویان شاهد و ایثارگر شبانه (شهریه پرداز ) قبل از واریز هر گونه وجهی جهت استفاده از آئین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران  (تحصیل رایگان ایثارگران) به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر مراجعه و یا با  شماره تماس 32767305 - 086 (خانم بهزادی نیا ) هماهنگ فرمایند.


دانشکده ها

ویدیو ها