قابل توجه نودانشجویان متقاضی خوابگاه و جاماندگان از سامانه اسکان

قابل توجه نودانشجویان متقاضی خوابگاه و جاماندگان از سامانه اسکان

قابل توجه نودانشجویان گرامی و جاماندگان از ثبت نام در سامانه اسکان

به لینک زیر مراجعه فرمایید

chaharsuq.ir/eskan

آدرس کوتاه :