اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

قرارداد صنعتی دانشگاه اراک با شرکت ماشین سازی اراک

قرارداد صنعتی دانشگاه اراک با شرکت ماشین سازی اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ روز شنبه 15 اردیبهشت ماه قرارداد صنعتی مابین دانشگاه اراک با شرکت بزرگ و دانش بنیان صنعتی ماشین سازی اراک در مورد موضوع: پوشش دهی، بازسازی، تعمیر و بهبود خواص سطحی ابزار شکل دهی رینگ رولینگ به روش جوشکاری قوس الکتریکی با حضور نمایندگان طرفین رونمایی و امضاء شد. این طرح توسط آقایان دکتر فردین نعمت زاده و دکتر حسین مستعان از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی مهندسی و با مشارکت کارشناسان زبده شرکت ماشین سازی اراک صورت می پذیرد.


دانشکده ها

ویدیو ها