قرار گرفتن دانشگاه اراک در بین 600 دانشگاه برترآسیایی بر اساس رتبه‌بندی تایمز 2022

قرار گرفتن دانشگاه اراک در بین 600 دانشگاه برترآسیایی بر اساس رتبه‌بندی تایمز 2022

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی تایمز 2022، دانشگاه اراک در بین600 دانشگاه برتر آسیایی قرار گرفت. در این رتبه‌بندی، امتیازات 616 دانشگاه از 31 کشور آسیایی مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس دانشگاه اراک توانست رتبه 401-500 را در بین دانشگاه‌های آسیایی کسب کند.

 

آدرس کوتاه :