قرار گرفتن نام عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان ژوهشگر پر استناد برتر ISC در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری

قرار گرفتن نام عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان ژوهشگر پر استناد برتر ISC در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ بر اساس آخرین نتایج رتبه‌بندی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در سال ۲۰۲۳، دکتر سید احمد میرمحمدتبار، عضو هیئت علمی گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه اراک، در جمع پژوهشگران پر استناد برتر ISC در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری قرار گرفت.

آدرس کوتاه :