قسمتی از فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در دانشگاه اراک

قسمتی از فیلم سخنرانی حجت الاسلام قرائتی در دانشگاه اراک

جهت مشاهده کلیک فرمایید
آدرس کوتاه :