مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند موفق به اخذ پذیرش نمایه در پایگاه بین المللی DOAJ شد

مجله مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند موفق به اخذ پذیرش نمایه در پایگاه بین المللی DOAJ شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک نشریه علمی- پژوهشی مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند این مجله از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در پایگاه DOAJ پذیرفته شد.

DOAJ: Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org نمایه DOAJ در سال ۲۰۰۳ با هدف فهرست نمودن مجلات دسترسی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری (peer review) صحیح ایجاد شد.

هم اکنون در بسیاری از ارزیابی ها و مقالات معتبر منتشر شده در حوزه اعتبارسنجی علمی مجلات، از نمایه DOAJ به عنوان لیست سفید"White List" و یا به تعبیر دقیق تر فیلتری برای ژورنال های دسترسی آزاد یاد می شود.

خدمات این سایت که در سوئد مستقر است رایگان می باشد و مجلات برای نمایه شدن در این پایگاه نیاز به یک سطح از استاندارد تعریف شده از سوی DOAJ دارند.

درخواست‌های ثبت شده توسط مجلات برای نمایه سازی در DOAJ توسط یک هیئت داوری بررسی می‌شوند و پس از ارزیابی مجله، در صورت رعایت استانداردها مجله در این پایگاه نمایه خواهد شد.

آدرس کوتاه :