محققان دانشگاه اراک در مطالعات تحقیقاتی خود، موفق به ساخت غشاهای نانو کامپوزیتی شدند

محققان دانشگاه اراک در مطالعات تحقیقاتی خود، موفق به ساخت غشاهای نانو کامپوزیتی شدند


به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی یکی از محققان طرح "نمک زدایی و شیرین‌سازی آب به کمک فناوری نانو" عنوان کرد: امروزه استفاده از مواد پرکننده به خصوص نانوذرات در ساختار غشاها، جهت بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی آن‌ها در محیط‌های سخت و نیز بهبود خاصیت جداسازی آن‌ها، مورد توجه قرار گرفته است

محققان دانشگاه اراک در مطالعات تحقیقاتی خود، موفق به ساخت غشاهای نانو کامپوزیتی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی یکی از محققان طرح "نمک زدایی و شیرین‌سازی آب به کمک فناوری نانو" عنوان کرد: امروزه استفاده از مواد پرکننده به خصوص نانوذرات در ساختار غشاها، جهت بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی آن‌ها در محیط‌های سخت و نیز بهبود خاصیت جداسازی آن‌ها، مورد توجه قرار گرفته است
آدرس کوتاه :