مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک، قاضی نمونه کشور شد

مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک، قاضی نمونه کشور شد


در نخستین جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی، قاضی میثم اکبری، مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک به عنوان قاضی نمونه کشور برگزیده شد.

مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک، قاضی نمونه کشور شد

در نخستین جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی، قاضی میثم اکبری، مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک به عنوان قاضی نمونه کشور برگزیده شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی با محورهای تحول در حکمرانی قضائی، بهبود فرایندهای دادرسی عادلانه، ارتقای اتقان آرای قضائی و توسعه فناوری‌های قضائی به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: شناسایی استعدادها و ایده‌ها، ایجاد رقابت علمی، زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط گسترده پژوهشگران و هدایت پژوهش‌ها در جهت حل مشکلات قوه قضائیه از جمله چشم اندازها و اهداف جشنواره علمی پژوهشی شهید بهشتی است.
نیکونهاد ادامه داد: آثار این جشنواره در پنج قالب ایده، پژوهش، رأی پژوهشی، پژوهشگر برتر قوه قضائیه و پژوهشگر برتر پژوهشگاه قوه قضائیه ارزیابی شد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: در مجموع در پنج بخش این جشنواره ٢١۵٠ اثر به دبیرخانه ارسال شده که ایده‌های واصله بیشترین فراوانی را داشته و در نهایت ٧٧ ایده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در اختتامیه این مراسم از، قاضی میثم اکبری، مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک به عنوان قاضی نمونه کشور انتخاب شد.

 

آدرس کوتاه :