مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک، قاضی نمونه کشور شد

مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک، قاضی نمونه کشور شد

در نخستین جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی، قاضی میثم اکبری، مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک به عنوان قاضی نمونه کشور برگزیده شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، جشنواره علمی-پژوهشی شهید بهشتی با محورهای تحول در حکمرانی قضائی، بهبود فرایندهای دادرسی عادلانه، ارتقای اتقان آرای قضائی و توسعه فناوری‌های قضائی به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
حامد نیکونهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: شناسایی استعدادها و ایده‌ها، ایجاد رقابت علمی، زمینه‌سازی برای ایجاد ارتباط گسترده پژوهشگران و هدایت پژوهش‌ها در جهت حل مشکلات قوه قضائیه از جمله چشم اندازها و اهداف جشنواره علمی پژوهشی شهید بهشتی است.
نیکونهاد ادامه داد: آثار این جشنواره در پنج قالب ایده، پژوهش، رأی پژوهشی، پژوهشگر برتر قوه قضائیه و پژوهشگر برتر پژوهشگاه قوه قضائیه ارزیابی شد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: در مجموع در پنج بخش این جشنواره ٢١۵٠ اثر به دبیرخانه ارسال شده که ایده‌های واصله بیشترین فراوانی را داشته و در نهایت ٧٧ ایده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در اختتامیه این مراسم از، قاضی میثم اکبری، مدرس گروه حقوق دانشگاه اراک به عنوان قاضی نمونه کشور انتخاب شد.

 

آدرس کوتاه :